ഗ്ലാമര്‍ താരം കാജല്‍ അഗര്‍വാള്‍  ഏറ്റവും പുതിയ ലുക്കിൽ. വിംബിൾഡണിൽ ഉള്ള താരത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ കാണാം. താരം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തു വിട്ടിരുന്നു.

Photos :


Post A Comment: