സിനിമാ രംഗം പലപ്പോഴും ശരീരപ്രദര്‍ശനവും ആവശ്യപ്പെടും. ഇതിനു മടിയ്ക്കുന്ന നടിമാര്‍ പലപ്പോഴും തിരശീലയില്‍ നിന്നും പുറന്തള്ളപ്പെടാറുമുണ്ട്.
മലയാളി താരങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം തുറന്നു കാണിയ്ക്കലുകള്‍ക്ക് അപവാദം. എങ്കില്‍ പോലും ഇവരില്‍ പലര്‍ക്കും ഇത്തരം രംഗങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങളിലും അഭിനയിക്കേണ്ടി വരാറുമുണ്ട്.
മലയാളി താരസുന്ദരിമാരെ ബിക്കിനിയിൽ കാണാറുണ്ട്.

1 . Nayanthara

2 . Priyamani

3. Raai Laxmi

4 . Mamtha Mohandas

5 . Karthika Nair

Post A Comment: