ട്രഡീഷണൽ സാരി ലുക്കിൽ ധ്യാൻ ശ്രീനിവാസന്റെ കല്യാണം കൂടാൻ വന്ന രജീഷ. ഈ വർഷത്തെ മികച്ച നടിക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയ രജീഷ സാരി ലുക്കിൽ ഫോട്ടോസ് കാണാം 

Photos :
Credit : www.indiancinemagallery.com

Post A Comment: