മമ്മൂട്ടിച്ചിത്രം ഗ്രേറ്റ്‌ ഫാദറിൽ പ്രിത്വിരാജും ദുൽഖറും...????
ഗ്രേറ്റ്‌ ഫാദറിൽ സർ പ്രൈസ്‌ ആയി ദുൽഖറും പ്രിത്വിരാജും പ്രത്യക്ഷപെടുമെന്ന് അഭ്യൂഹങ്ങൾ.

Post A Comment: