നടൻ ബാബുരാജിന് മൂന്നാറിൽ വച്ചു വെട്ടേറ്റു.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇതുവരെ പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല 

Post A Comment: